14.6.07

INFOS 2007

Prvýkrát publikované: Január 16th, 2007 sskba-->

Už je to znova tu. Po dvoch rokoch čakania sa pre knihovnícko-informatickú verejnosť znova pripravuje medzinárodné informatické sympózium v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách, a to 34, na ktoré Vás pozýva Spolok slovenských knihovníkov.

34. sympózium Infos sa bude konať 16.-19.4.2007 v príjemnom prostredí kongresového centra Academia v spomínanej Starej Lesnej.

Téma pre Infos 2007: Knižnice – piliere vedomostnej spoločnosti

Tematické bloky:
Vedomostná spoločnosť - stratégie, koncepcie, politiky pamäťových inštitúcií
Informačné technológie pre vedomostnú spoločnosť
Tvorba, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva
Ľudský faktor vo vedomostnej spoločnosti

Máte záujem sa prezentovať?
Výzva záujemcom o prednesenie odborného príspevku